Producenci

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
100/60. Setką na sześćdziesiątkę - Andrzej Kidyba.
Cena: 33,60 zł
szt.
100/60. Setką na sześćdziesiątkę - Andrzej Kidyba.

Książka zawiera zbiór 100 felietonów pisanych przez profesora Andrzeja Kidybę od 2002 do 2017 roku. Pierwsza grupa to teksty pisane w okresie "przełomu" przed wejściem Polski do UE i po akcesji. Druga część jest poświęcona przede wszystkim prawu, a problematyka przedsiębiorczości stanowi uzupełnienie. 

Apteczka prawna. Lex bez łez - Krystian Markiewicz.
Cena: 29,90 zł
szt.
Apteczka prawna. Lex bez łez - Krystian Markiewicz.

Poradnik dla młodzieży o prawie i granicach wolności, napisany w przystępny i interesujący sposób. Uczy zrozumienia przepisów, które dotyczyć mogą każdego wchodzącego w dorosłość człowieka, gdyż są bliskie jego zainteresowaniom, aktywności i aspiracjom.

Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanych w wypadkach drogowych - Zdzisław Gołba.
Cena: 139,00 zł
szt.
Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanych w wypadkach drogowych - Zdzisław Gołba.

W opracowaniu przedstawiono praktyczne problemy, z którymi spotykają się poszkodowani w wypadkach drogowych w dochodzeniu naprawienia wyrządzonej im szkody. W publikacji zaprezentowano też szczegółowo zagadnienia związane z dochodzeniem roszczeń przed sądem. Publikacja, oprócz omówienia ustaw ubezpieczeniowych i związkowych, zawiera przykładowe wzory pozwów, z którymi może wystąpić poszkodowany.

Informator prawniczy 2018 A5 Niebieski.
Cena: 47,00 zł
szt.
Informator prawniczy 2018 A5 Niebieski.

Funkcjonalny informator dla prawnika, praktyczne, funkcjonalne kalendarium, obszerny wykaz instytucji prawniczych w tabelach, zestawienie przepisów o kosztach, mapa Polski, registry, dwie wstążeczki, odrębny notatnik teleadresowy.

Informator prawniczy 2018 Tradycja od lat zielony.
Cena: 47,00 zł
szt.
Informator prawniczy 2018 Tradycja od lat zielony.

Funkcjonalny informator dla prawnika, praktyczne, funkcjonalne kalendarium, obszerny wykaz instytucji prawniczych w tabelach, zestawienie przepisów o kosztach, mapa Polski, registry, dwie wstążeczki, odrębny notatnik teleadresowy.

Informator prawniczy 2018. Tradycja od lat.
Cena: 47,00 zł
szt.
Informator prawniczy 2018. Tradycja od lat.

Funkcjonalny informator dla prawnika, praktyczne, funkcjonalne kalendarium, obszerny wykaz instytucji prawniczych w tabelach, zestawienie przepisów o kosztach, mapa Polski, registry, dwie wstążeczki, odrębny notatnik teleadresowy.

Islam. Religia i prawo - Mirosław Sadowski.
Cena: 69,00 zł
szt.
Islam. Religia i prawo - Mirosław Sadowski.

Książka zawiera próbę odpowiedzi na niezwykle aktualne pytanie: czy możliwe jest dostosowanie się islamu, a zwłaszcza jego wyznawców do wartości i wymogów cywilizacji Zachodu. Umożliwia ona zapoznanie się z cywilizacją islamu, a zwłaszcza z tworzącymi ją filarami: religią i prawem.

Jednolity Plik Kontrolny.
Cena: 129,00 zł
szt.
Jednolity Plik Kontrolny.

Publikacja przedstawia praktyczne wskazówki odnoszące się do przygotowania Jednolitego Pliku Kontrolnego zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów, zarówno od strony prawnopodatkowej jak i technicznej. Zawarto w niej informacje i wyjaśnienia na temat wybranych struktur JPK poświęconych ewidencji prowadzonej na potrzeby podatku od towarów i usług, faktur, ksiąg rachunkowych, magazynów oraz wyciągów bankowych. 

Kodeks cywilny. Przepisy.
Cena: 19,90 zł
szt.
Kodeks cywilny. Przepisy.

Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks cywilny wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących tę ustawę oraz przepisami ją wprowadzającymi.

Kodeks karny. Przepisy.
Cena: 14,90 zł
szt.
Kodeks karny. Przepisy.

Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks karny wraz z wykazem aktów zmieniających tę ustawę oraz przepisami ją wprowadzającymi.

Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy.
Cena: 24,90 zł
szt.
Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy.

Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks postępowania cywilnego wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących tę ustawę, a także przepisami ją wprowadzającymi oraz wybranymi wyciągami z ustaw zmieniających. Zamieszczono również ustawę o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Kodeks postępowania karnego. Przepisy
Cena: 19,90 zł
szt.
Kodeks postępowania karnego. Przepisy

Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz przepisami ją wprowadzającymi. Zamieszczono również najistotniejsze przepisy przejściowe z ustaw zmieniających oraz wykazy aktów zmieniających i wykonujących tę ustawę. Uwzględniono najnowszą zmianę wprowadzoną ustawą z 12 lipca 2017 roku, o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

  • nowość
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Przepisy
Cena: 15,90 zł
szt.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Przepisy

Publikacja zawiera teksty ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy z przepisami ją wprowadzającymi oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego. Uwzględniono najnowszą zmianę wprowadzoną ustawą z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

  • nowość
Kodeks spółek handlowych. Przepisy.
Cena: 17,90 zł
szt.
Kodeks spółek handlowych. Przepisy.

Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks spółek handlowych wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących tę ustawę. Uwzględniono m.in. zmianę wprowadzoną ustawą z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  • nowość
Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Przepisy.
Cena: 17,90 zł
szt.
Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Przepisy.

Publikacja zawiera teksty ustaw - Kodeks wykroczeń oraz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wraz z przepisami wprowadzającymi i wyciągami z wybranych aktów zmieniających. Uwzględniono najnowszą zmianę wprowadzoną ustawą z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

  • nowość
Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym - Dariusz Świecki.
Cena: 139,29 zł
szt.
Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym - Dariusz Świecki.

Publikacja omawia problematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od wyroków sądu pierwszej instancji. W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z zasadami zaskarżenia wyroku - począwszy od otwarcia drogi do wniesienia apelacji, a skończywszy na jej rozpoznaniu. W książce zostały ponadto przedstawione zasady rozpoznania apelacji związane z granicami kontroli odwoławczej oraz granicami orzekania sądu odwoławczego. Przybliżono też przebieg postępowania apelacyjnego oraz wskazano na rodzaje rozstrzygnięć sądu odwoławczego wydawanych po rozpoznaniu apelacji.

Konstytucja Rzeczypospolite Polskiej. Przepisy.
Cena: 13,90 zł
szt.
Konstytucja Rzeczypospolite Polskiej. Przepisy.

Publikacja zawiera tekst Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe dnia 2 kwietnia 1997 r. Artykuły Konstytucji zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem.

  • nowość
Prawo cywilne. Zbiór przepisów.
Cena: 48,30 zł
szt.
Prawo cywilne. Zbiór przepisów.

Zbiór zawiera następujące akty prawne: Kodeks cywilny, przepisy wprowadzające kodeks cywilny, kodeks rodzinny i opiekuńczy, przepisy wprowadzające kodeks rodzinny i opiekuńczy, księgi wieczyste i hipoteka, kodeks postępowania cywilnego, przepisy wprowadzające kodeks postępowania cywilnego, prawo prywatne międzynarodowe, prawo o aktach stanu cywilnego, koszty sądowe w sprawach cywilnych, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym.

Prawo karne. Zbiór przepisów.
Cena: 48,30 zł
szt.
Prawo karne. Zbiór przepisów.

Zawiera: kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, uwzględnia najnowsze zmiany, które weszły w życie w 2017 i wejdą 1 stycznia 2018 roku.

Zasady inwentaryzacji - Przemysław Mućko, Stanisław Hońko, Teresa Kiziukiewicz, Waldemar Gos.
Cena: 97,30 zł
szt.
Zasady inwentaryzacji - Przemysław Mućko, Stanisław Hońko, Teresa Kiziukiewicz, Waldemar Gos.

W publikacji kompleksowo omówiono zasady przeprowadzania inwentaryzacji przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe i ewidencje podatkowe. Ponadto wskazano obowiązki wynikające z przepisów oraz podkreślono rolę inwentaryzacji jako narzędzia kontroli przydatnego w zarządzaniu. W książce zawarto również przykłady obliczeń, schematy i wzory dokumentów.

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl