Producenci

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

PRAWO

Sortuj wg: ▼ Nazwa produktu | Cena
Zbiór karny plus 2017.
Cena: 79,00 zł
szt.
Zbiór karny plus 2017.

Stan prawny na 31.08.2017 r., zmiany: Kodeks Karny; Kodeks postępowania karnego; Kodeks karny wykonawczy; Kodeks karny skarbowy; Kodeks wykroczeń; Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zbiór cywilny plus 2017.
Cena: 79,00 zł
szt.
Zbiór cywilny plus 2017.

Stan prawny na 29.08.2017 r., zawiera zmiany dotyczące: Kodeks Cywilny; Kodeks Postępowania Cywilnego; Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym; Koszty sądowe w sprawach cywilnych; Prawa o aktach stanu cywilnego; Księgi wieczyste i hipoteka; Kodeks spółek handlowych; Prawo upadłościowe; Komornicy sądowi i egzekucja.

Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Komentarz - Anna Reda-Ciszewska, Magdalena Barbara Rycak.
Cena: 119,00 zł
szt.
Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Komentarz - Anna Reda-Ciszewska, Magdalena Barbara Rycak.

W książce w sposób kompleksowy i przystępny przedstawiono zasady zatrudniania pracowników tymczasowych. Komentarz uwzględnia ostatnie zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 7.04.2017 roku o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie 1.06.2017 roku. Nowelizacja ta ma na celu przede wszystkim zwiększenie ochrony pracowników tymczasowych.

Zasady inwentaryzacji - Przemysław Mućko, Stanisław Hońko, Teresa Kiziukiewicz, Waldemar Gos.
Cena: 97,30 zł
szt.
Zasady inwentaryzacji - Przemysław Mućko, Stanisław Hońko, Teresa Kiziukiewicz, Waldemar Gos.

W publikacji kompleksowo omówiono zasady przeprowadzania inwentaryzacji przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe i ewidencje podatkowe. Ponadto wskazano obowiązki wynikające z przepisów oraz podkreślono rolę inwentaryzacji jako narzędzia kontroli przydatnego w zarządzaniu. W książce zawarto również przykłady obliczeń, schematy i wzory dokumentów.

Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka - Tadeusz Oleksyn.
Cena: 99,00 zł
szt.
Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka - Tadeusz Oleksyn.

Jakie są różnice pomiędzy kompetencjami a kwalifikacjami?; Które kompetencje są kluczowe?; Jak najlepiej budować zespół?; Jak być przywódcą akceptowanym?; Przewodzenie oparte na przymusie czy "przewodzenia bez powodzenia"?; Czy wszyscy powinni pracować zawodowo?. Te i inne problemy porusza książka, dostarczając równocześnie charakterystyk najważniejszych kompetencji.

Zarys metodyki pracy kuratora sądowego - Teodor Szymanowski, Krzysztof Stasiak i inni...
Cena: 149,00 zł
szt.
Zarys metodyki pracy kuratora sądowego - Teodor Szymanowski, Krzysztof Stasiak i inni...

Książka jest kompleksowym opracowaniem problematyki pracy kuratorów sądowych. Autorzy precyzyjnie omawiają zadania wyznaczone kuratorom, ich istotę i cel, a także procedury ich wykonywania oraz elementy metodyki postępowania. W publikacji przedstawiono również aspekty historyczne kształtowania się współczesnego, wychowawczo-resocjalizacyjnego i zarazem zawodowo-społecznego modelu polskiej kurateli sądowej. Przybliżono ramy organizacyjne tej służby, jej umiejscowienie i pełnioną funkcję w sądownictwie powszechnym.

Ustrój sądów powszechnych. Przepisy z wprowadzeniem - Bartłomiej Przymusiński.
Cena: 69,00 zł
szt.
Ustrój sądów powszechnych. Przepisy z wprowadzeniem - Bartłomiej Przymusiński.

Publikacja zawiera zmiany wprowadzone przez ustawę z 12.07.2017 r., które dotyczą: powoływania prezesów i wiceprezesów sądów; wprowadzenia systemu oceny informacji rocznych sporządzanych przez prezesów sądów; zwrócenia uwagi sędziemu pełniącemu funkcję prezesa, przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego wydziału albo kierownika sekcji; ocen okresowych i indywidualnych planu rozwoju sędziów; wizytacji i powoływania wizytatorów; zasad przydziału spraw sędziom i referendarzom; udostępniania akt sądowych Ministrowi Sprawiedliwości; dostępu do stanowiska sędziego sądu apelacyjnego; rozszerzenia katalogu instytucji, do których mogą być delegowani sędziowie; ujawniania w internecie oświadczeń majątkowych sędziów i dyrektorów sądów powszechnych. 

Ustawa o rachunkowości
Cena: 13,90 zł
szt.
Ustawa o rachunkowości

Publikacja zawiera tekst ustawy o rachunkowości. W zbiorze uwzględniono zmiany, które zostały opublikowane do dnia 26 września 2017 roku.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz - Paweł Borszowski, Jacek Wantoch-Rekowski, Adam Nita, Klaudia Stelmaszczyk, Krzysztof Musiał.
Cena: 199,00 zł
szt.
Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz - Paweł Borszowski, Jacek Wantoch-Rekowski, Adam Nita, Klaudia Stelmaszczyk, Krzysztof Musiał.

Komentarz omawia zmiany, które w założeniu mają przede wszystkim uszczelnić system podatkowy, ale także ograniczyć wątpliwości interpretacyjne.

Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przepisy
Cena: 19,90 zł
szt.
Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przepisy

Publikacja zawiera teksty ustaw z zakresu prawa finansowego: ustawy o finansach publicznych z przepisami ją wprowadzającymi oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W zbiorze uwzględniono zmiany, które zostały opublikowane do 4 września 2017 roku.

Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej
Cena: 19,90 zł
szt.
Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Publikacja zawiera przepisy Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wraz ze wszystkimi protokołami, załącznikami i deklaracjami oraz tabelami ekwiwalencyjnymi, a także tekst Karty praz podstawowych Unii Europejskiej.

Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego - Marek Kuryłowicz
Cena: 49,00 zł
szt.
Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego - Marek Kuryłowicz

Słownik ten jest zbiorem terminów, zwrotów i sentencji prawniczych, pomyślanym jako podręczna pomoc i poradnik. Zebrano w nim najczęściej spotykane i powszechnie używane w języku prawniczym pojęcia łacińskie oraz pochodzenia łacińskiego.

RODO w e-commerce
Cena: 119,00 zł
szt.
Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre'u - Joanna Modrzyńska.
Cena: 69,00 zł
szt.
Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre'u - Joanna Modrzyńska.

Książka jest przeznaczona dla dyplomatów, pracowników administracji centralnej i samorządowej, biznesmenów i studentów. Może być przydatna także osobom zatrudnionym w działach współpracy międzynarodowej, często podróżującym za granicę oraz wszystkim tym, którzy chcą utrwalić swoją znajomość etykiety i dobrych manier oraz aspirują do miana kulturalnego i dobrze wychowanego Europejczyka.

Prawo pracy. Zbiór przepisów.
Cena: 69,00 zł
szt.
Prawo pracy. Zbiór przepisów.

Stan prawny na 1 września 2017 roku. Uwzględnia zmiany w Kodeksie pracy, Rozporządzeniu w sprawie ustalania wynagrodzenia w okresie nie wykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy, Ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawie o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, Rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Ustawie o państwowej inspekcji pracy, Ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Prawo nieruchomości. Zbiór przepisów.
Cena: 49,00 zł
szt.
Prawo nieruchomości. Zbiór przepisów.

Stan prawny na 11 września 2017 roku. Uwzględnia zmiany w Kodeksie cywilnym, Ustawie o gospodarce nieruchomościami, Ustawie o scalaniu i wymianie gruntów, Ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa, Ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawie o prawie budowlanym.

Prawo karne. Zbiór przepisów.
Cena: 48,30 zł
szt.
Prawo karne. Zbiór przepisów.

Zawiera: kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, uwzględnia najnowsze zmiany, które weszły w życie w 2017 i wejdą 1 stycznia 2018 roku.

Prawo europejskie. Zbiór przepisów.
Cena: 39,00 zł
szt.
Prawo europejskie. Zbiór przepisów.

Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości. Publikacja zawiera między innymi ostatnie wersje skonsolidowane traktatów oraz załączonych do nich protokołów.

Prawo cywilne. Zbiór przepisów.
Cena: 48,30 zł
szt.
Prawo cywilne. Zbiór przepisów.

Zbiór zawiera następujące akty prawne: Kodeks cywilny, przepisy wprowadzające kodeks cywilny, kodeks rodzinny i opiekuńczy, przepisy wprowadzające kodeks rodzinny i opiekuńczy, księgi wieczyste i hipoteka, kodeks postępowania cywilnego, przepisy wprowadzające kodeks postępowania cywilnego, prawo prywatne międzynarodowe, prawo o aktach stanu cywilnego, koszty sądowe w sprawach cywilnych, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym.

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl