Producenci

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
RODO w e-commerce
Cena: 119,00 zł
szt.
MERITUM Prawo pracy 2018 - Kazimierz Jaśkowski.
Cena: 259,00 zł
szt.
MERITUM Prawo pracy 2018 - Kazimierz Jaśkowski.

Kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce.

MERITUM Podatki 2018 - Aleksander Kaźmierski.
Cena: 259,00 zł
szt.
MERITUM Podatki 2018 - Aleksander Kaźmierski.

W jednym zwartym tomie znajdziesz praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkowego przez postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, aż po odpowiedzialność karną skarbową.

Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Komentarz - Anna Reda-Ciszewska, Magdalena Barbara Rycak.
Cena: 119,00 zł
szt.
Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Komentarz - Anna Reda-Ciszewska, Magdalena Barbara Rycak.

W książce w sposób kompleksowy i przystępny przedstawiono zasady zatrudniania pracowników tymczasowych. Komentarz uwzględnia ostatnie zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 7.04.2017 roku o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie 1.06.2017 roku. Nowelizacja ta ma na celu przede wszystkim zwiększenie ochrony pracowników tymczasowych.

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II Własność i inne prawa rzeczowe. - Adam Bieranowski, Anna Sylwestrzak i inni...
Cena: 239,00 zł
szt.
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II Własność i inne prawa rzeczowe. - Adam Bieranowski, Anna Sylwestrzak i inni...

Publikacja będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania.

Zarys metodyki pracy kuratora sądowego - Teodor Szymanowski, Krzysztof Stasiak i inni...
Cena: 149,00 zł
szt.
Zarys metodyki pracy kuratora sądowego - Teodor Szymanowski, Krzysztof Stasiak i inni...

Książka jest kompleksowym opracowaniem problematyki pracy kuratorów sądowych. Autorzy precyzyjnie omawiają zadania wyznaczone kuratorom, ich istotę i cel, a także procedury ich wykonywania oraz elementy metodyki postępowania. W publikacji przedstawiono również aspekty historyczne kształtowania się współczesnego, wychowawczo-resocjalizacyjnego i zarazem zawodowo-społecznego modelu polskiej kurateli sądowej. Przybliżono ramy organizacyjne tej służby, jej umiejscowienie i pełnioną funkcję w sądownictwie powszechnym.

Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka - Tadeusz Oleksyn.
Cena: 99,00 zł
szt.
Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka - Tadeusz Oleksyn.

Jakie są różnice pomiędzy kompetencjami a kwalifikacjami?; Które kompetencje są kluczowe?; Jak najlepiej budować zespół?; Jak być przywódcą akceptowanym?; Przewodzenie oparte na przymusie czy "przewodzenia bez powodzenia"?; Czy wszyscy powinni pracować zawodowo?. Te i inne problemy porusza książka, dostarczając równocześnie charakterystyk najważniejszych kompetencji.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz - Paweł Borszowski, Jacek Wantoch-Rekowski, Adam Nita, Klaudia Stelmaszczyk, Krzysztof Musiał.
Cena: 199,00 zł
szt.
Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz - Paweł Borszowski, Jacek Wantoch-Rekowski, Adam Nita, Klaudia Stelmaszczyk, Krzysztof Musiał.

Komentarz omawia zmiany, które w założeniu mają przede wszystkim uszczelnić system podatkowy, ale także ograniczyć wątpliwości interpretacyjne.

Pozakodeksowe umowy handlowe - Andrzej Kidyba, Adrian Niewęgłowski, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Przemysław Bryłowski, Grzegorz Kozieł, Małgorzata Dumkiewicz, Agnieszka Goldiszewicz, Joanna Wiak.
Cena: 239,00 zł
szt.
Pozakodeksowe umowy handlowe - Andrzej Kidyba, Adrian Niewęgłowski, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Przemysław Bryłowski, Grzegorz Kozieł, Małgorzata Dumkiewicz, Agnieszka Goldiszewicz, Joanna Wiak.

Książka stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące umów zawieranych w obrocie gospodarczym, a nieuregulowanych w przepisach kodeksu cywilnego, w tym zarówno pozakodeksowych umów nazwanych, jak i umów nienazwanych. W drugim wydaniu autorzy dokonali niezbędnych korekt związanych ze zmianą stanu prawnego, m.in. omówili szerzej zagadnienie umowy maklerskiej w zakresie instrumentów finansowych, odnosząc się również do instrumentów pochodnych (derywatów). Uwzględniono też najnowsze orzecznictwo i literaturę przedmiotu.

Kodeks karny skarbowy. Komentarz - Violetta Konarska-Wrzosek, Tomasz Oczkowski, Igor Zgoliński, Jerzy Skorupka.
Cena: 299,00 zł
szt.
Kodeks karny skarbowy. Komentarz - Violetta Konarska-Wrzosek, Tomasz Oczkowski, Igor Zgoliński, Jerzy Skorupka.

Komentarz zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują rozbieżności w orzecznictwie i spory w doktrynie. Autorzy udzielają wielu praktycznych wskazówek, w przypadku kwestii spornych proponują własne rozwiązania ze stosownym uzasadnieniem, ponadto uwzględniają w niezbędnym zakresie elementy metodyki pracy przedstawicieli niektórych organów stosujących prawo karne skarbowe.

O niezawisłości sędziów i niezależności sądów w trudnych czasach. Wymiar sprawiedliwości w pułapce sprawności - Anna Machnikowska.
Cena: 129,00 zł
szt.
O niezawisłości sędziów i niezależności sądów w trudnych czasach. Wymiar sprawiedliwości w pułapce sprawności - Anna Machnikowska.

Książka dokumentuje fundamentalne spory i dyskusje, wzmacniane przez realizowane w latach 2015-2017 przekształcenia ustroju sądów, odbywające się w warunkach konfrontacji politycznej pomiędzy przedstawicielami władzy ustawodawczej i wykonawczej a przedstawicielami władzy sądowniczej.

Zbiór karny plus 2017.
Cena: 79,00 zł
szt.
Zbiór karny plus 2017.

Stan prawny na 31.08.2017 r., zmiany: Kodeks Karny; Kodeks postępowania karnego; Kodeks karny wykonawczy; Kodeks karny skarbowy; Kodeks wykroczeń; Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zbiór cywilny plus 2017.
Cena: 79,00 zł
szt.
Zbiór cywilny plus 2017.

Stan prawny na 29.08.2017 r., zawiera zmiany dotyczące: Kodeks Cywilny; Kodeks Postępowania Cywilnego; Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym; Koszty sądowe w sprawach cywilnych; Prawa o aktach stanu cywilnego; Księgi wieczyste i hipoteka; Kodeks spółek handlowych; Prawo upadłościowe; Komornicy sądowi i egzekucja.

Ustrój sądów powszechnych. Przepisy z wprowadzeniem - Bartłomiej Przymusiński.
Cena: 69,00 zł
szt.
Ustrój sądów powszechnych. Przepisy z wprowadzeniem - Bartłomiej Przymusiński.

Publikacja zawiera zmiany wprowadzone przez ustawę z 12.07.2017 r., które dotyczą: powoływania prezesów i wiceprezesów sądów; wprowadzenia systemu oceny informacji rocznych sporządzanych przez prezesów sądów; zwrócenia uwagi sędziemu pełniącemu funkcję prezesa, przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego wydziału albo kierownika sekcji; ocen okresowych i indywidualnych planu rozwoju sędziów; wizytacji i powoływania wizytatorów; zasad przydziału spraw sędziom i referendarzom; udostępniania akt sądowych Ministrowi Sprawiedliwości; dostępu do stanowiska sędziego sądu apelacyjnego; rozszerzenia katalogu instytucji, do których mogą być delegowani sędziowie; ujawniania w internecie oświadczeń majątkowych sędziów i dyrektorów sądów powszechnych. 

Ustawa o rachunkowości
Cena: 13,90 zł
szt.
Ustawa o rachunkowości

Publikacja zawiera tekst ustawy o rachunkowości. W zbiorze uwzględniono zmiany, które zostały opublikowane do dnia 26 września 2017 roku.

Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przepisy
Cena: 19,90 zł
szt.
Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przepisy

Publikacja zawiera teksty ustaw z zakresu prawa finansowego: ustawy o finansach publicznych z przepisami ją wprowadzającymi oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W zbiorze uwzględniono zmiany, które zostały opublikowane do 4 września 2017 roku.

Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej
Cena: 19,90 zł
szt.
Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Publikacja zawiera przepisy Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wraz ze wszystkimi protokołami, załącznikami i deklaracjami oraz tabelami ekwiwalencyjnymi, a także tekst Karty praz podstawowych Unii Europejskiej.

Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego - Marek Kuryłowicz
Cena: 49,00 zł
szt.
Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego - Marek Kuryłowicz

Słownik ten jest zbiorem terminów, zwrotów i sentencji prawniczych, pomyślanym jako podręczna pomoc i poradnik. Zebrano w nim najczęściej spotykane i powszechnie używane w języku prawniczym pojęcia łacińskie oraz pochodzenia łacińskiego.

Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre'u - Joanna Modrzyńska.
Cena: 69,00 zł
szt.
Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre'u - Joanna Modrzyńska.

Książka jest przeznaczona dla dyplomatów, pracowników administracji centralnej i samorządowej, biznesmenów i studentów. Może być przydatna także osobom zatrudnionym w działach współpracy międzynarodowej, często podróżującym za granicę oraz wszystkim tym, którzy chcą utrwalić swoją znajomość etykiety i dobrych manier oraz aspirują do miana kulturalnego i dobrze wychowanego Europejczyka.

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl